Banda la kuku wa kienyeji pdf

Kuku hawa hutaga mayai mengi sana kuliko aina nyingine ya kuku wa kienyeji waliopo tanzania, kwa hiyo wanafaa sana kwa biashara ya mayai. Kuku wanahitaji nafasi tofauti kutegemea umri, aina, na njia ya ufugaji. Mchanganuo wa tsh 300,000 laki tatu kwa ufugaji wa. Mayai ya kienyeji kwa ajili ya kutotoa vifaranga yatunzwe kwa kusimamishwa. Iwapo mkulima ana jogoo mmoja na kuku kumi na mbili, basi kila mwezi waweza kupata kuku akikalia mayai 1012 kwa mwezi mayai yote kwa wakati mwingi hayataanguliwa kuna hakikisho. Kwa kutumia kuku hao 11 baada ya miezi mitatu unaweza ukawa na kuku mia tatu 300 au na zaidi kama unataka. Hivyo banda lenye mita za mraba 16 linaweza kulea vifaranga 320 hadi wiki 4. Anastahimili magonjwa, anakua haraka na nyama yake huwa haina mafuta mengi. How to build house for the hens using mostly recycled materials. Matetea hufikia kiwango cha juu cha utagaji wakiwa na umri wa wiki 4050 na baada ya umri huo utagaji huanza kupungua kidogokidogo. Gumboro nafasi ya kuku wa mayai stoking rate mita moja ya mraba m2. Fahamu jinsi ya kufuga kuku aina ya kuroiler wenye faida. Tenganisha kuku wenye dalili za ugonjwa na kuku wengine. Kuwapatia chakula cha ziada pamoja na maji ya kunywa ya kutosha.

Jogoo anaweza kufikisha kilo 5 katika miezi mitano wakati kuku wengine wa kienyeji wanafika kilo 3 baada ya mwaka mmoja. Sakafu iwe ya udongozege ya kichanja unaweza kutumia mabanzimianzi na iruhusu kinyesi na mikojo kudondoka chini. Hivyo basi jaribu kuendeleza na kuhimiza ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kuna mjasiriamali ninayemjua anafuga kuku wengi anazo tani nyingi za mbolea hii na anauza mbolea ya mavi ya kuku kwa sh. Kuku chotara hutaga mayai mengi zaidi kulinganisha na kuku 100% asili. Njia zitumikazo katika kuchagua kuku wa kuendeleza kizazi wakati muafaka wa kuchagua kuku wa kuendeleza kizazi faida ya kuondoa kuku wasiofaa kwenye kundi umri wa kupevuka 14 uwiano wa mitetea na majogoo 14 fuga kuku upate faida 14 mada 5. Kuku huanza kutaga wakiwa na umri wa majuma 2232 baada ya kuzaliwa kutegemeana na ukoo,afya na lishe.

Mabanda ya kuku au nyumba kwa ajili ya kufugia kuku ndiyo kitu kinachogharimu uwekezaji mkubwa zaidi katika biashara ya ufugaji wa kuku aina yeyote ile iwe ni kuku wa mayai, kuku wa nyama, kuku wa kienyeji au hata kuku chotara, kabla hata mfugaji hajaamua kwenda kununua vifaranga ni lazima kwanza afahamu akishawaleta vifaranga wake ama kuku hao atawaweka wapi. Alianza kufuga kuku wa asili kitaalamu mwaka 2015, alipoanza kupata elimu ya ufugaji bora wa kuku wa asili kutoka kwa wataalamu wa sua. Kuta za matofari na udongo zipigwe lipu ili kurahisisha usafishaji wa nyumba au umwagiaji wa dawa. Basic management of intensive poultry production university of. Mara chache sana mfugaji huwapatia kuku chakula cha ziada.

Kanuni za ufugaji bora wa kuku wa kienyeji mogriculture tz. Chakula uzuri wa nguruwe hua hawana gharama kubwa sana katika kuwalisha. Kuku wawe wa kienyeji au wa kisasa, wanahitaji kuwa na banda zuri kwa ajili ya malazi na kuwalinda. Ina maana kwamba kama una kuku jike 30, jogoo wawe watatu 3. Inatosha kuku 912 magonjwa mengine ya kuku ni kama coccidiosis ni ugonjwa unaosumbua sana kuku na hutukea baada ya wiki 2 toka kuzaliwa kukinga ni muhini hapa tafuta ushauri picha ya kuku mwenye ugonjwa wa coccidoisis. Kufuga kuku kwenye banda bora, kuchagua kuku bora wa kufuga, kutunza na kulisha kuku kulingana na hatua mbalimbali za ukuaji kudhibiti na kutibu magonjwa ya kuku kutunza kumbukumbu. Kuku wa kutaga mayai huhitaji mwangaza wa stima saa 14 kwa siku ili kutaga mayai gharama kwa kuongezea, rangi ya nyama na mayai ya kuku wa kienyeji huvutia kuliko ile ya kuku wa kisasa. Ufugaji wa kuku utakuwa endelevu na wenye tija kwa kufuata kanuni za ufugaji bora zifuatazo. Kuacha mabaki ya kuku walikufa ovyo katika mazingira ya kuku pia,endapo kuku wengi walikufa katika banda hilo basi ni vyema usilete kuku wengine katika banda hilo angalau kwa,mwezi au zaid. Kwa kutumia kuku hao 11 baada ya miezi mitatu unaweza ukawa na kuku. Wanahitaji chumba chenye nafasi ya kutosha na kinachopitisha hewa ya kutosha. Kwa kuongezea, rangi ya nyama na mayai ya kuku wa kienyeji huvutia kuliko ile ya kuku wa kisasa. Ujenzi wa mabanda bora ya kuku ni miongoni mwa mambo ya msingi kabisa katika ufugaji bora wa kuku wawe ni wa asili au wale walioboreshwa. Hapa tuta hitaji kuku 11 tu wakubwa wanaotaga yani majike 10 na jogoo 1 tu.

Ni muhimu kuwajengea kuku banda bora ili wapate kujikinga na mvua, baridi, wezi na wanyama. Wapewe kinga dhidi ya ugonjwa wa mdondo new castle, ndui fowl pox pamoja na kinga ya minyoo. Mara kwa mara ugonjwa hujitokeza wakati wa kiangazi,kinga ni kuwapa kuku mchicha au majani mabichi mara kwa mara pia wape kuku wote dawa ya vitamin za kuku zinazouzwa maduka ya mifugo ili kuzuia kujitokeza kwa ugonjwa. Katika sehemu hii utajifunza njia bora ya kufuga na utafanya maamuzi sahihi. Wajua kuku wa kienyeji ni utajiri kuliko wa kisasa. Kuku chotara na tabia zake fahamu uleaji wa kuku wa. Ujasiriamaliufugaji bora wa kuku wa kienyeji by mwita. Wana vumilia sana magonjwa, ni rahisi kuwahudumia, chakula chao ni cha bei ya chi. Ufugaji wa kuku wa kienyeji kama mradi mahitaji kuku tetea 10 na jogoo 01 banda bora vyombo vya chakula na maji chakula bora madawa na chanjo kwajili ya magonjwa chanzo cha nishati joto na mwanga elimu na ujuzi wa malezi bora chombo au chumba. Kuta ziwe imara na zinazo ruhusu mwanga na hewa ya kutosha. You are born to success other dreams or youre own dreams. Mwongozo huu wa ufugaji kuku wa asilia umezinduliwa rasmi leo. Huathiri zaidi kuku wadogo wanaokua, macho huvimba na kutoa uchafu mzito kama sabuni ya kipande iliyolowa maji, kuku wenye ukosefu wa vitamin a hawaponi na hatimaye hufa. Ukubwa wa banda unategemeana na idadi ya nguruwe unaotaka kufuga.

Kuku wa kienyeji ana uwezo mkubwa wa kuhimili magonjwa, hutaga mayai na kutunza vifaranga badala ya kutumia mashine. Mchanganuo wa tsh 300,000 laki tatu kwa ufugaji wa kuku. Wanavumilia sana magonjwa, ni rahisi kuwahudumia, chakula chao ni cha bei ya chini, wavumilivu wa hali tofauti za hewa, hawahitaji uangalizi wa karibu, na soko lake ni kubwa sana na bei nzuri mayai trei moja shs 10,000 mpaka 15,000, kuku wakubwa wanaanzia shs 15,000 mpaka 30,000. Wanakua taratibu hata kama wanapatiwa chakula bora.

Sehem za kutagia kama ni kuku wa mayai au wa kienyeji. Nguruwe wa kienyeji akipandishwa na wa kisasa kigeni. Kuku wa kienyeji anaweza kuishi nchi yoyote duniani bila kuathiriwa na hali ya hewa. Kuku wa kienyeji pure kienye 100% local chicken sim sims, pure products. Ili kuweza kuingia katika blogu hiyo na kuwa mwanadarasa wa darasa hilo unatatakiwa kuwa na kiingiliotiketi au. Viota vinaweza kutengenezwa kwa mtindo wa kuku mmoja mmoja au ushirika. Kwa kawaida kuku wa kienyeji asili watachelewa kutaga kuliko wa kisasa.

231 1255 1046 775 534 740 581 388 336 657 749 1175 899 1599 1598 433 1263 931 604 1156 27 1225 950 1380 503 48 1611 11 259 513 1313 852 70 1223 626 115 423 211 1438 884